Serrûpel Magazîn Ferqa di navbera her du yan de…

Ferqa di navbera her du yan de…

Belav bike

Di cîhana magazînê de, Kim Kardeshian di rêza yekemîn de hatiye û gelek lîstikvan û modêlên jin li pey xwe hîştine.

Di nava stranbêjan de jî, ku gelekî li wan hatiye gerandin, Biyonsêh û Katî Bêrî ne.

Di cîhana siyaset û nûçeyan de jî, DAIŞ di rêza yekemîn de cih digire.

ŞîrkeyaMicrosoft , di bîlançoya dawiya sala 2014 de, bi riya motora xwe ya lêberînê BING gihiştiye wê encamê, ku DAIŞ û Kim Kardeşiyan, 2 gotinin ku herî zêde li wan hatiye gerandin.